info

STELLINGTOUR

Beleef de Stelling van Amsterdam met uw smartphone of tablet

Koninklijk bezoek

 

Wij brachten een bezoek aan. het fort Sint Aagtensdijk. Langs een aardigen straatweg hier on daar gestoffeerd met een molen, of met een boerderij reden we voort tot we in  de verte reeds het fort ziende, aan een hoek van den weg een houten bord zagen; cantine leek het wel, die men bezig was met vlagdoek en tropeeën een beetje op te knappen. De kanonnen donderden, de manoeuvres waren in vollen gang, en hoe dichter we het fort naderden des te meer soldaten zagen we langs den weg. Hier bij den molen een troepje van tien, twaalf man, wat verder drie man lopend door de wei en weer verder een stuk geschut midden op weg. En nog dichter bij komend soldaten in vuile witte pakken zittend ieder bij een kruiwagen vol zand die ze na enige ogenblikken voortduwden, langzaam zonder zich te haasten naar de plaats voor het fort. Daar werd het zand neergerold over den grintweg; tot aan de brug voor het fort, een droge weg vormend voor de Koningin die straks aan dit fort haar bezoek zou brengen. Voor dat bezoek was alles in de weer. De bergloods, vlak tegenover het fort die dienstdoet als slaapplaats voor de soldaten nu het kamp om de hevige regens is opgebroken:, werd wat opgeknapt, op de openstaande deuren werd

met krijt geschreven in mooie letters „Leve de Koningin" en „Oranje boven", en waar het mogelijk was, werd de weg wat opgeknapt. Een honderd man, allemaal in hun witte soldatenwerkplunje, waren op het terrein bezig, uit de verte maar even zichtbaar tegen den witten muur van het fort waarvoor zich een netwerk van prikkeldraad (draadversperring) bevond, die de toegang tot de versterking allesbehalve gemakkelijk maakte. En dan daarbinnen, ja daar stonden kanonnen en daar waren 275 manschappen, maar dat is

ook alles wat we er van kunnen vertellen. Want de binnenkant van een fort en een burger, al is die dan ook verslaggever, zijn zoo weinig aan elkaar gewend, dat de militaire autoriteiten het maar raadzaam achten ze helemaal geen kennis met elkaar te laten maken. Wat er gebeuren zal vanmiddag ? De fortcommandant, kapitein Van der Lee, weet het zelf nog niet. Hij heeft nog geen orders ontvangen, maar het zal wel bij een eenvoudige bezichtiging blijven. Langs denzelfden straatweg kwamen weer terug en toen we onder het donderen van het kanon het stadje weer binnen1 men, was daar alles al in blijde af van de komst der Koninginnen.

 

Uit: Algemeen Handelsblad 30-09-1899

Openluchtmuseum De Stelling van Amsterdam

 

Schrijf in op onze nieuwsbrief

De StellingTour is ontwikkeld in opdracht van de Provincie Noord Holland